NGUYỄN THÙY ÁI TRANG

INTERIOR DESIGNER

Nguyễn Thùy Ái Trang có nền tảng BIM Modeler và Architectural Draftsman và có niềm đam mê mãnh liệt với không chỉ Thiết kế nội thất mà còn cả Kiến trúc. Triết lý của cô ấy là đi theo cuộc hành trình mà cuộc hành trình chỉ là trên giấy cho đến khi nó kết thúc trong cuộc sống thực.

Việc tạo ra các thiết kế và không gian sáng tạo là ưu tiên hàng đầu của cô nhằm tác động tích cực đến cách mọi người trải nghiệm chúng. Liên hệ với info@koi-studio.com để kết nối!
NGUYỄN THÙY ÁI TRANG

NGUYỄN THÙY ÁI TRANG

Koi Studio