NGUYỄN ĐẮC HẠNH GIAO

INTERIOR DESIGNER

Nguyễn Đắc Hạnh Giao được biết đến là một nhà thiết kế nội thất tài năng với óc sáng tạo mạnh mẽ. Cô ấy có thể thích nghi khi làm việc với nhiều dự án thiết kế và phát triển và có thể dễ dàng tạo ra những ý tưởng mới khi cần thiết.
NGUYỄN ĐẮC HẠNH GIAO

NGUYỄN ĐẮC HẠNH GIAO

Koi Studio