SẢNH CHÍNH - URBAN HILL RESIDENCE

Căn hộ phức hợp

Construction started 06/2018, size: 24,701.32 sqm

rotate