KHU VUI CHƠI TRẺ EM - URBAN HILL RESIDENCE

Căn hộ phức hợp

Bắt đầu xây dựng từ tháng 06/2018, kích thước: 24,701.32 mét vuông

rotate