Nghiên cứu

LỊCH SỬ MỸ THUẬT THẾ GIỚI

LỊCH SỬ MỸ THUẬT THẾ GIỚI

Đăng bởi Koi studio

Với KOI Studio, phong cách thiết kế đương đại luôn là một trong những điều luôn hướng tới và một trong những điều ảnh hưởng đến phong cách này chính là sự phát triển của mỹ thuật, niềm cảm hứng chính của phong cách này. Đây là tổng hợp các tác phẩm nổi bật trong từng giai đoạn và phản ánh một cách rõ nhất phong cách nghệ thuật theo từng quãng thời gian.